03

Saturday, December

Zgłoszenie rachunku bankowego do urzędu skarbowego

Upadłość konsumenta
 /  / Upadłość konsumenta
Upadłość konsumenta

Upadłość konsumenta

Upadłość konsumencka od podstaw
Panujące na świecie realia gospodarcze nie powodują zbyt dużego optymizmu. Wiele osób zaczyna mieć duże problemy finansowe. W środkach masowego przekazu często słyszymy o możliwości upadłości konsumenckiej. Czym jest upadłość konsumencka? Kto o niej decyduje? Czy dostępna jest dla każdego? Zapraszamy do zapoznania się z poradnikiem.

Co to jest upadłość konsumencka?

Możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej dostępna jest w polskim prawie od kilkunastu lat. Ogłoszenie upadłości możliwe jest w przypadku zaistnienia niewypłacalności konsumenta. W obecnej chwili dostępne jest wyłącznie dla osób fizycznych. Co ważne, niewypłacalność musi być niezawiniona przez konsumenta. Jeżeli ta przesłanka jest spełniona, to kolejnym krokiem jest złożenie wniosku do sądu o ogłoszenie upadłości. Upadłość konsumenta ogłaszana jest przez sąd po wykonaniu postępowania sądowego.

Co daje upadłość konsumencka?

Celem ogłoszenia upadłości jest dążenie do oddłużenia konsumenta. Sąd w ramach postępowania upadłościowego może ustalić, jaki majątek konsumenta można zlicytować. Określa również plan naprawczy, dzięki któremu konsument będzie mógł uregulować wszystkie swoje zobowiązania.

About the author:

Related posts