03

Saturday, December

Zgłoszenie rachunku bankowego do urzędu skarbowego

Komunikacja Niewerbalna
 /  /  /  /  /  / Komunikacja Niewerbalna
Komunikacja Niewerbalna

Komunikacja Niewerbalna

Komunikacja niewerbalna
Komunikacja niewerbalna odgrywa bardzo dużą rolę zarówno podczas codziennych kontaktów, jak i podczas oficjalnych rozmów. Jest ona zbiorem wszystkich pozasłownych komunikatów, które zostają wymienione podczas dyskusji. Składają się na nią nasze gesty, mimika, postawa ciała, ton głosu, intonacja czy wygląd fizyczny i sposób ubioru. Wpływają one na pierwsze wrażenie i wstępną opinię, jaką wyrabiamy sobie na temat nowo poznanej osoby. Komunikacja niewerbalna pozwala bowiem odczytać emocje drugiego człowieka, a także umożliwia stwierdzenie, jaki typ osobowości reprezentuje.

Komunikacja niewerbalna jest sposobem na przekonanie drugiej osoby do swoich racji, dzięki czemu czasami jest uznawana za metodę perswazji. Kiedy chcemy przekonać naszego rozmówcę do określonego stanowiska, to łatwiej będzie nam to zrobić, gdy będziemy mówili spokojnie i powoli, wyrażając równocześnie szacunek dla drugiej osoby. Jeżeli zaś będziemy nerwowi i agresywni, a negatywne emocje zawładną naszym umysłem, to bardzo szybko stracimy kontrolę nad sobą i nie będziemy w stanie przekonać drugiej osoby do określonego poglądu. Dlatego właśnie powinniśmy troszczyć się o to, by nasze zdolności oratorskie szły w parze z odpowiednią mimiką, gestami czy wyglądem.

About the author:

Related posts