03

Saturday, December

Zgłoszenie rachunku bankowego do urzędu skarbowego

Donos do urzędu skarbowego
 /  / Donos do urzędu skarbowego
Donos do urzędu skarbowego

Donos do urzędu skarbowego

Donos do Urzędu skarbowego, czym jest, jak go złożyć.
Donos do Urzędu Skarbowego jest najczęściej pisemną informacją jaką składamy do urzędu. Generalnie nie występuje w przepisach pojęcie donosu. Na podstawie takiego donosu nie musi być wszczęte postępowanie w urzędzie, kontrola podatkowa.

Donosy najczęściej dotyczą naruszenia przez kogoś prawa podatkowego lub przepisów prawa celnego.
Praktycznie są to najczęściej informacje o tym, że ktoś nielegalnie wynajmuje mieszkanie, czyli pobiera za wynajem opłaty i nie zgłasza tego do Urzędu Skarbowego. Często są to donosy dotyczące pracy na czarno czyli wykonywania jakichś czynności usługowych bez podpisania odpowiednich umów o pracę, bez rejestracji u pracodawcy.
Zdarzają się również donosy związane z tym, że usługodawcy nie wydają paragonów.

Konsekwencją takiego donosu może być sprawdzenie przez Urząd Skarbowy jego prawdziwości. Sam donos nie ma decydującego znaczenia dla wszczęcia postępowania natomiast może być tak zwanym materiałem pomocniczym dla organów skarbowych.

Warto wspomnieć, że donos powinien być podpisany, chociaż anonimowe również są brane pod uwagę i mogą być powodem wykonania kontroli przez Urząd Skarbowy.

About the author:

Related posts